Socialisatie is het proces waardoor waarden en normen overgedragen worden van mens tot mens.

2 fasen:

  • primaire socialisatie – Primaire socialisatie gebeurt door middel van primaire relaties:¬†gezin, familie, school, enz.
  • secundaire socialisatie –¬†overnemen van normen en waarden van vrienden, buurt, leeftijdsgenoten en massamedia. (Er is echter geen duidelijke middenstreep tussen primaire en secundaire socialisatie.)

Primaire Socialisatie in het gezin:

  • beloning en correctie
  • imitatie
  • identificatie

Primaire Socialisatie op school:

  • formele en informele overdracht van normen en waarden
  • verwarring als normen en waarden afwijken van thuis

Secundaire Socialisatie:
Het gaat om het aanleren van specifieke waarden en normen bv. van een bepaalde groep, school, verenigingen enz.

 

Socialisatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *