Gehandicapten

  • Fonds Gehandicaptensport – Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken.
  • HandicapNL – HandicapNL steunt organisaties en projecten die mensen met een handicap helpen het heft in eigen handen te nemen.
  • Het Kennisplein Gehandicaptensector – In de gehandicaptensector is veel kennis en ervaring aanwezig. Het Kennisplein is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en hun kennis en ervaring kunnen uitwisselen.
  • Kaartkluis – Het probleem van de diefstal van de gehandicaptenparkeerkaart is inmiddels bij de gezagsdragers bekend. Voorkom diefstal van uw gehandicaptenparkeerkaart met de Kaartkluis.
  • Wensstichting SHAMAJO – Wensstichting SHAMAJO organiseert activiteiten voor gehandicapten en vervult wensen voor mensen met een meervoudige beperking.