Voorbeeldtekst: Accepteer voorwaarden

Accepteer voorwaarden:

Alfabetisch.Com neemt privacy zeer serieus en zal jouw aangeleverde gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Je kunt het privacy reglement van Alfabetisch.Com terugvinden op onze website en/of bij ons opvragen. We raden je aan dit Privacy Reglement aandachtig door te nemen.

Ik ga akkoord:*

Ik geef toestemming om mijn gegevens voor 12 maanden te bewaren: *

Alfabetisch.Com verzamelt als verantwoordelijke in de zin van de AVG, de door jou verstrekte persoonlijke gegevens en gebruikt deze om de sollicitatie te verwerken en jou te koppelen aan één of meerdere vacatures. We bewaren je gegevens in onze database tot vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Alleen als je ons daarvoor toestemming geeft bewaren wij je gegevens tot 12 maanden na de beëindiging van de procedure. Je kan Alfabetisch.Com op elk moment verzoeken jouw gegevens te verwijderen of de toestemming in te trekken. Meer informatie vind je in het Alfabetisch.Com Privacy Statement.

Voorbeeldteksten op de achterkant van een envelop

Voorbeeld 1:

Is deze post niet voor u?

Dan ging er iets mis. Als u deze evelop naar ons terugstuurt, zorgen wij ervoor dat deze gegevens worden verwerkt. Schrijf op de voorkant ‘retour afzender’ en doe hem op de post. Een postzegel is niet nodig.

Waarom wilt u dit terugsturen?

 • Ik ben degene niet waarvoor deze post is bestemd.
 • De bewoner is overleden.
 • Hij / zij is verhuisd naar:
  Straat: __________________________________
  Huisnummer:  __________________________
  Postcode:  ______________________________
  Woonplaats:  ___________________________

Voorbeeld 2:

Is deze post niet voor u bestemd?

Dan vragen wij u om de onderstaande gegevens in te vullen en de envelop terug te sturen.

Vermeld op de voorzijde van de envelop ‘retour afzender’. Een postzegel is niet nodig.

 • Geadresseerde is onbekend op dit adres.
 • Geadresseerde is overleden.
 • Geadresseerde isverhuisd naar:
  Straat: __________________________________
  Huisnummer:  __________________________
  Postcode:  ______________________________
  Woonplaats:  ___________________________

Bedankt voor uw medewerking.

‘De verwijzing naar dit adres bestaat niet (meer)’ in het Engels

Nederlands: De verwijzing naar dit adres bestaat niet (meer).

English: The address used does not exist.

————-

Nederlands: de laatst gebruikte pagina zit onder de “terug” knop van uw browser.

English: click the “back” button to restore to the previous page.

————-

Nederlands: of ga naar de beginpagina van de site.

English: or go to the homepage.

Wat is een beschouwing?

Wat is een beschouwing eigenlijk?

Een beschouwing is een tekst waarvan het doel is om de lezer kennis te laten maken met verschillende meningen. Hier gaat het erom wat de schrijver vindt.

Bij een beschouwing wil de schrijver niet iemand overtuigen van zijn mening. De mening moet wel goed onderbouwd worden.

Bij een beschouwing hoort een voor en tegen structuur:

1. Inleiding: introductie van het onderwerp.

2. Kern: uitwerking (verschillende standpunten, interpretaties, verklaringen, oplossingen, argumenten, voor‐ en nadelen).

3. Slot: conclusie.

(https://www.alfabetisch.com/wat-is-een-beschouwing/)