Schuldhulpverlening

Schulden – Rechtwijzer:
https://rechtwijzer.nl/schulden
Rechtwijzer ondersteunt u om stap voor stap te komen tot een schuldenplan

SVF Nederland:
https://site.svf.nl/
SVF Nederland is een particuliere en coöperatieve vereniging van specialisten in budgetbeheer en schuldhulpverlening die verspreid over het land hun diensten verlenen.

SchuldHulpMaatje:
https://schuldhulpmaatje.nl/
SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in Nederland. De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje bieden hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden.

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting:
https://www.nibud.nl/
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) informeert en adviseert consumenten over hun geldzaken. Kun jij wel wat hulp gebruiken bij jouw financiële huishouden? Maak dan gebruik van het online- en offline hulpaanbod van Nibud.

Recofa is een landelijk overlegorgaan van rechters-commissaris in faillissementen en surseances van betaling. De richtlijnen zijn ontwikkeld door de Recofa, in samenspraak met de Raad voor Rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch en het bureau Wsnp van de Raad voor de rechtspraak.