Stichting kinderhulp

  • Stichting Zwerfjongeren Nederland – SZN is de landelijke belangenbehartiger van zwerfjongeren. Hun hoofddoel is: de situatie van dak- en thuisloze jongeren blijvend te verbeteren.

  • Stichting Leergeld – Deze stichting richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiĆ«le middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

  • Stichting Kinderhulp Ghana – Stichting Kinderhulp Ghana zet zich in voor kansarme kinderen in Nsoatre, een gebied in de aan Ivoorkust grenzende provincie Brong-Ahafo in Ghana, West Afrika.
  • Defence for Children – Defence for Children komt op voor kinderrechten van alle kinderen in zowel het binnen- als het buitenland. Via hun Kinderrechtenhelpdesk verlenen ze juridische steun aan kinderen wiens rechten geschonden dreigen te worden.