Vluchtelingenhulp

  • VluchtelingenWerk Nederland – VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, van binnenkomst t/m de integratie in de samenleving.
  • Stichting Koppeling – De Stichting Koppeling is op 28 april 1997 opgericht. De Stichting voert de regeling uit voor de vergoeding van de kosten van noodzakelijke medische hulp aan vreemdelingen die niet voor ziektekosten verzekerd zijn, omdat men hiervan is uitgesloten. De taken van de Stichting Koppeling worden na aanvaarding van het wetsvoorstel per 1 januari 2009 overgedragen aan het CVZ. Het CVZ is sinds 1 april 2014 van naam veranderd naar Zorginstituut Nederland.
  • Stichting Vluchteling – Stichting Vluchteling (Netherlands Refugee Foundation) richt zich primair op het verlenen van (nood)hulp in de regio. Bij acute nood zorgen ze voor directe hulp.
  • Stichting Bootvluchteling – Stichting Bootvluchteling biedt concrete, praktische hulp aan wanhopige en kwetsbare mensen in vluchtelingenkampen in Griekenland.
  • Stichting Hoop voor Vluchtelingen – Stichting Hoop voor Vluchtelingen richt zich op Arabisch sprekende vluchtelingen in Nederland die in een isolement dreigen te raken.
  • Vluchtelingen in de Knel – Een non-profit organisatie die zich sterk maakt voor de basisrechten van (afgewezen) vluchtelingen, vanuit de vaste overtuiging dat ieder mens bestaansrecht heeft.
  • Stichting Gave – Gave is een interkerkelijke organisatie. Gave maakt kerken en christenen bewust van de bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen en Gods liefde te delen.
Vluchtelingenhulp

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *