3 gedachten over “Slachtoffer

 1. TBS-VERSCHRIKKING

  WILT UW MIJ HELPEN MET: PROCEDURE BIJ EN/OF CONTACT MET:GERECHTSHOF, HOGE-RAAD, CASSATIE, HERZIENING,MEDIA,GRATIE,EU,VN,SCHADEFONDS-GEWELDSMISDRIJVEN,KLACHT- COMMISSIE /RSJ, MEDISCH-TUCHTCOLLEGE,CIVIELE PROCEDURE, COMMISSIE POSTHUMUS, ETC… AANGIFTE (+ARTIKEL 12 PROCEDURE) VIAGRA, SEXPOP, VACUÜMPOMP, SEX(DATEN), PORNO(IN DE TBS) ZORG DAT IK: GERESOCIALISEERD WORDT ÉN IN VRIJHEID KAN LEVEN! GELD KRIJG VOOR: JARENLANGE ISOLEERCELPLAATSINGEN MET GIFINJECTIES, ANAAL/ORAAL INSPECTIES, OPERATIES WAARIN ZE NIKS DEDEN NA MISHANDELING (OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN LICHAMELIJK LETSEL) WAS NA MISHANDELING 30 MEI 2003 IN DE KIJVELANDEN DOOR JOOP-VALKHOF,PAS IN 2011 GOEDE OPERATIE GEHAD. EIS 700€ TERUG NA AFPERSING IN DE OOSTVAARDERS ’KLINIEK’. NA 6 WEKEN ISOLEERCEL MET GIFSPUITEN, ETC… : ALS JE TEKENT MAG JE ER UIT.IMPOTEND GEWORDEN DOOR DIE GIFINJECTIES, LICHAMELIJK ZWAK, EN WIE WEET WAT NOG MEER: SLECHTZIEND, SUIKERZIEKTE, ENZ… ALS UW MIJ NIET KAN HELPEN, VERWIJS ME DAN A.U.B. DOOR NAAR ’N COLLEGA! HOOGACHTEND, ROBERT-BEEKMAN!! P.S. WIL MEER PASSANTGELD!!DIT ALLES NA ‘ONTSLAG VAN RECHTSVERVOLGING’ IN 2001. ÉN DETENTIEONGESCHIKTHEIDSVERKLARING.KRIJG AL JAREN NIET DE MINIMAAL 4 UUR UIT CEL, WAAR IK RECHT OP HEB,A.U.B. SCHADEVERGOEDING.BEN NA DE MISHANDELING SAMEN MET JOOP IN ISOLEERCEL GEZET,NOG JAREN GECONFRONTEERD MET HEM OP DE AFDELING,ZE HEBBEN 0 HULP GEBODEN,OOK GEEN 112 GEBELD,ÉN NIKS GEDAAN OM HET INCIDENT TE VOORKOMEN, ONDANKS SIGNALEN.HOE LANG MOET DE TBS MIJ NOG TERRORISEREN, VOOR IK GENEZEN BEN? ÓÓK NOG NA MISHANDELING ( TEGEN DE GROND GEWERKT, OVER GROND GESLEEPT, GEBOEID EN IN ISO GESMETEN, WAARDOOR ONDER ANDERE OOG BESCHADIGT ) DOOR ‘BEVEILIGINGSPERSONEEL’ ZONDER OOK MAAR 1% GEWELD VAN MIJN KANT = BONT EN BLAUW, WEKEN MANK GELOPEN : ONNODIG, EXSECCIEF, EXTREEM, GEWELD. ÉN TALLOZE PESTERIJEN, VERNEDERINGEN, BEDREIGINGEN, VALSE BESCHULDIGINGEN ÉN NOG MEER MISHANDELINGEN.VAL ONDER DE MAX 4 JAAR TBS-GROEP, HELP ME VRIJ MÉT SCHADEVERGOEDING! DOE ’N VOORSTEL, DOE ‘ALLES’ VOOR GELD.NOOIT STIL OP CEL, NOOIT PRIVACY.WIL BEGRAVEN WORDEN. WIL EUTHANASIE. LAAT MIJN BEZIT NA AAN:MIJN VROUW, ANDERS AAN FAMILIE,ALS DIE ER NIET ZIJN AAN: (NEO)NAZI-ORGANISATIES. WIL NATIONAAL-SOCIALISTISCH NATUURGRAF!MIJN ORGANEN ÁLLÉÉN VOOR ARIËRS! HOE LICHAMELIJK/GEESTELIJK GESLOOPT ÉN GETRAUMATISEERD, MOET IK OOIT DE TBS-HEL VERLATEN? ALS IK NIET AL DOOD BEN. ROBERT-BEEKMAN, GEBOREN 11 MAART 1982 TE ZWIJNDRECHT: MEER TERREURVOORBEELDEN ZE ZEGGEN: NEEM ‘N VOORBEELD AAN HEM OF HAAR, ‘N JUNK DIE SPUIT, ‘N GEWELDPLEGER, ‘N DIKKE HOOFD BEHANDELAAR, DIE ZEGT DAT JE GEZOND MOET LEVEN, EN MIJ MET GIF INJECTEERD, ENZ…… DOOR GIF ZWAAR BEROERD, KAAKPIJN, ETC… 8 TANDEN VERBRIJZELD(WACHT NOG STEEDS OP GEBITSRENOVATIE) NEUS NA 8 JAAR PAS ‘RECHTGEZET’. NA ALLE VERWONDINGEN DACHT IK: HEB IN IEDER GEVAL MIJN OGEN DIE GOED ZIJN. WORDT UITGEREKEND DOOR JUSTITIEPERSONEEL MIJN OOG BESCHADIGT, WAARDOOR LEVENSLANG VLEKKEN VOOR MIJN OOG (WIL GRATIS OOGHULP TOT DE VLEKKEN WEG ZIJN) 24 UUR CAMERA OP ME IN ISOLEERCEL(JAREN) DOUCHE MET 4 CIPIERS ER BIJ. MOORDENAAR MARIANNE-VAATSTRA: 12 JAAR CEL, MET VERLOF (GAAT BIJ MIJ DOOR 10 COMMISSIES) AIDS-PEDO:WERKSTRAF.VROUW NEERGESTOKEN: 2 JAAR CEL. ERNSTIG GEWELD BINNEN RELATIES: RELATIETHERAPIE.MOORDENAAR PIM FORTUYN: 12 JAAR CEL, PLUS VERLOF. TERRORIST JASON-W = 9 JAAR CEL. ETC…. ZOMAAR WAT VOORBEELDEN, IK LEES OOK KRANTEN.EN IK MOET VOOR EEN VERSCHROEID KRANTJE, VÉÉL LANGER TBS-HEL ONDERGAAN. IK VAL ONDER DE ONAANTAST-BAARHEID VAN HET LICHAAM WETSARTIKEL (ZIE UITSPRAAK E.U. HOF) LAAT ME VRIJ MET SCHADE-VERGOEDING, VEROORDEEL DE TBS. VOEL ME STAATSTERREUROBJECT.ZE ZEGGEN DOE NORMAAL, TERWIJL ER NÍKS NORMAAL IS. ALTIJD LAF GEWELD ONDERGAAN: IN DE RUG AANGEVALLEN, MET Z’N VIEREN, OP DE GROND TEGEN HOOFD GETRAPT, ENZ….ZIT IN EEN GEWELDADIGE/AGRESSIEVE HEL, WAT IK DOE ZIJN WANHOOPSACTIES. KRIJG ZWAARDERE ‘BEHANDELING’ ALS MOORDENAARS, VERKRACHTERS, ETC… DOOR NEGER MET BEZEM IN RUG GESLAGEN, WAARDOOR WEKEN MANK GELOPEN. IN DE ISOLEERCELLEN MIJN ETEN WEGGEGOOID, NIET GEGEVEN , VOOR HONDERDEN EURO’S ZALM, KWARK, ETC…. MOET MIJN 3 OOGMISHANDELAARS IN TBS HEL TEGENKOMEN, ZELFS IN ISO (PLAATS DELICT) SCHADES NIET VERGOED : O.A. ROEIMACHINE, OOG, NEUS, TANDEN, SCHEERAPPARAAT, PARAPLU, ETC… WAT DOE IK HIER? WAAROM DOEN ZE ME DIT ALLEMAAL AAN? WANNEER STOPT HET? WAAROM MOET IK ONTMENSELIJKT WORDEN, IN NAAM BEHANDELING? NOOIT VAKANTIE, DAN WEL, DAN WEER NIET VERLOF. STRESS/MOE DOOR HERRIE IN DE CELLEN (ÓÓK ’S NACHTS) MOET SMEKEN OM AFSCHEID TE MOGEN NEMEN VAN DIERBAREN. MAG/MOCHT VAAK NIET TANDEN POETSEN IN DE ISOLEER CEL. ZE DOEN MAAR WAT, OOK MET MIJN LEVEN. ZIEKE MENSEN/OMGEVING. ALLES MET SEX VERBODEN ÉN ONBESPREEKBAAR. TALLOZE VALSE: BELOFTES, AFSPRAKEN, ÉN ALS IK ‘N MILLIMETER AFWIJK, DAN BEN JE EEN ONBETOUWBARE HOND. UIT WANHOOP ONTLASTING GESMEERD IN DE ISOLEERCEL, HUPPA, ZIEK, MEER GIFSPUITEN. WIL WEG UIT VELDZICHT-VERSCHRIKKING. WIL ÉCHTE HULP: HOE IN VRIJHEID TE LEVEN, SPELLETJE, KOKEN, FINANCIËN, ENZ…. MAAR DAAR IS GEEN TIJD VOOR. TREK AL MIJN BEKENTENISSEN IN. WRAAK UW RECHTBANK/HOF, OMDAT JULLIE MEEGAAN IN DE TBS-MISDRIJVEN.ZIJN DE 6JAARS RAPPORTEURS DE ‘ONAFHANKELIJKE’ GETUIGEN/ DESKUNDIGEN DIE NAAR MIJN VRIJHEID/RESOCIALISATIE MOESTEN KIJKEN? WAREN NIET ONAFHANKELIJK: JUSTITIEKLIEK. ALS UW OVERWEEGT MIJ LANGER TE LATEN TERRORISEREN, A.U.B. PBC-ONDERZOEK.RAMONA WIL MIJ NIET IN ‘T GEVANG(ZIE BRIEF IN MIJN DOSSIER) NIEMAND NIET. WAAROM WIL TBS/JUSTITIE MIJ DAN LATEN BLOEDEN(LETTERLIJK) HET = ALLEMAAL WILLEKEUR: 1JAAR, 2JAAR, VOORWAARDELIJK VRIJ, EINDE TBS, VERLOF, GIFSPUITEN, ETC… ‘T ZIJN CRIMINELE , WASSENEUS THEORIËN. ZE DENKEN: HOE LANGER TERREUR, HOE MEER GENEZING. HÉÉL LANG VERLOFMACHTIGING GEHAD, NIKS MEE GEDAAN. JAREN GIFSPUITEN, WAARVAN ZE ACHTERAF ZEGGEN: WERKTE AVERECHTS, ENZ…. BEN HÉLEMAAL NIET GEVAARLIJK, WORDT ME AANGEPRAAT. WIL VOOR ALLE TERREUR ‘N TOTAL-BODY-SCAN, VOEL ME LICHAMELIJK/GEESTELIJK GESLOOPT DOOR DE TBS. IN SNIKHETE ZOMER MOCHT IK MAAR 1 FLES WATER, OMDAT ZE DE THEORIE HADDEN BEDACHT DAT IK TE VEEL DRONK. JARENLANG HEBBEN ZE DEZE THEORIE VOLGEHOUDEN ,WAARDOOR GEEN WATER OP CEL. JAREN ISOLEERCEL, WAARIN IK MOEST SMEKEN OM GLAASJES WATER, WAAR ZE ME MEE PESTE, OP VERLOF: PAPIEREN CHECKEN, VINGERAFDRUK, FOTO’S MAKEN, DOOR METAAL DETECTOR, FOULLEREN, ENZ….. GAAT 20 MINUTEN INZITTEN VAN ‘T UUR VERLOF. IK 1 MINUUT TE LAAT, JAMMER, JAAR GÉÉN VERLOF. BEZOEK 1 MINUUT TE LAAT VRAGEN OM WEG TE MOGEN, STRAF! MAAND GEEN BEZOEK. = DIT DE GEZONDE TBS-BEHANDELING? OP MIJN ‘DELICT’ STOND MAXIMAAL 8 JAAR, WAAROM WIL TBS MIJ DAN VÉÉL LANGER TERRORISEREN? ENZ.. HELP ME AAN GETUIGE/DESKUNDIGEN DIE ME VRIJPLEITEN.WIL ALLÉÉN WONEN MÉT VEEL SEX ÉN GELD (IN VRIJHEID) STOP HOSPITALISATIE. WIL MEER GEZOND ETEN! KAN NIET LEVEN VAN TERREUR ÁLLÉÉN. WIL ANTI-VEROUDERINGS ÉN GEZONDHEIDSMIDDELEN. VRIJ INTERNET OP CEL. ZOEK ’N GERMAANSE VROUW, MET ’N ZO’N NOORDS MOGELIJK UITERLIJK, VOOR ARISCH NAGESLACHT. IN ISOLEERCELLEN MET CAMERA’S GEOBSERVEERD. IN ISOLEERCELLEN GEPROPT OP PLAATSEN VAN MISHANDELINGEN. ERKEN DIT LINKSE, MULTIRACIALE, FLOP-(RECHT)SYSTEEM NIET. GEEN VRIJ POST/BEL VERKEER. MAG MIJN NATIONALISME NIET VRIJ BELEVEN.HOE KAN’T, DAT OP ADVIES VAN MIJN TERRORISTEN, DE ‘RECHT’ BANK/HOF MIJ EINDELOOS LAAT LIJDEN?SLECHT / ONGEZOND ETEN. POLITIE AGENT-BENADERING = STRENG, BESTRAFFEND, KLEINEREND, BOOS, ENZ… WIL ANTI-KAAL MIDDELEN, JARENLANG OP EXTREEM ZWARE AFDELINGEN/REGIME’S GEZET. WIL NET ALS PERSONEEL ’N PERSOONSALARM. EIS AIRCO IN SNIKHETE CELLEN. WIL NAAR/OP VAKANTIE, PRETPARK, ZWEMBAD, DIERENTUIN, UIT ETEN, ETC… TBS GEEFT PIJN ÉN VERDRIET, EN ZEGT DAN: WE GAAN JE HELPEN. PAAR MINUTEN DOUCHE MET BEWAKERS ‘R BIJ. TBS BEPAALT OF JE ZIEK BENT/ SLECHT MET JE GAAT, ÉN PAST DAAR HUN SCHRIKBEWIND OP AAN. WAAROM MAG TBS ME DIT ALLEMAAL ONGESTRAFT AANDOEN? WIL ’N DUITSE HERDER, DIE KLEURLINGEN AANVALT.

  TBS: ‘Voor criminelen’, door criminelen – Kwakzalvers beslissen over levenslang. TBS en psychiatrische dwangbehandeling als straf voor een delict zijn voor veel rechters een droom die uitkomt. Criminelen levenslang kunnen opsluiten nog voordat ze de (bijbehorende) misdaad hebben begaan. Maar is dat ook rechtvaardig? En kan je met de psychiatrie daadwerkelijk voorspellen of iemand (zonder psychiatrische behandeling) een misdaad zal plegen? Of geloven de rechters in een voorgeschotelde illusie? De wetenschap laat zien dat er geen enkele grond is voor de psychiatrische TBS praktijk en de Verenigde Naties wil TBS op grond van discriminatie verbieden. Wetenschap: Mensen met psychiatrisch etiket zijn niet gevaarlijker dan mensen zonder etiket Verenigde Naties: ahrc1048.pdf En laten we de recente babymoord in België niet vergeten. Twee psychiaters diagnosticeerden vlak voor de gruwelijke misdaad dat Kim de Gelder schizofrenie had terwijl twee andere psychiaters oordeelde dat hij een doodnormale jongen was, die niets mankeerde. (bron) Uiteindelijk heeft een team van vijf psychiaters Kim de Gelder als een gezonde jongen beoordeeld. De Telegraaf: Kim de Gelder is gezond Zie ook dit verhaal: Natte vinger 1: Leopold Storme heeft schizofrenie, Natte vinger 2: jongen is gezond Mensen plegen misdaden en niet (wetenschappelijk dubieuze) psychiatrische stoornissen. Daarom kan het zijn dat iemand met de meest ernstige psychische problemen niemand kwaad doet en dat een ander die ogenschijnlijk ‘normaal’ is de meest gruwelijke misdaden begaat. Maar het lijkt er op dat veel Nederlandse rechters liever in de illusie willen geloven die psychiaters ze bieden en dat ze ervoor kiezen om de weegschaal te laten kantelen tot in het onreine. Ze veroordelen mensen op basis van de natte vinger (mening) van een psychiater tot zwaardere straffen voor relatief kleinere delicten dan andere mensen die zwaardere misdaden hebben begaan maar die geen etiket hebben gekregen van een psychiater.
  Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een jongen van 14 jaar oud potentieel levenslang TBS krijgt opgelegd en op zijn 18e verjaardag nog steeds gevangen zit om ‘het dreigen met een zakmes‘, terwijl een pedofiel die meerdere kleine meisjes heeft verkracht de Nederlandse hotelstraf krijgt. Jongen (14) krijgt TBS om dreigen zakmes, pedofiel verkracht meisje (9) en krijgt celstraf Netwerk reportage: Gevangenis: hotel of straf? Niemand kan in de toekomst kijken dus risico’s zullen er altijd bestaan. In feite kan ieder mens een misdaad begaan. En dat is maar goed ook, want het zou maar zo eens nodig kunnen zijn ‘in de toekomst’. Het is dus pertinent verkeerd om omstreden artsen de menselijke geest te laten beperken omwille van theoretische gevaren. Ook mensen als Albert Einstein zullen daar het slachtoffer van worden. Hetgeen Nederlandse rechters tegenwoordig bezigen in samenwerking met psychiaters is onrechtvaardig en veroorzaakt daarmee logischerwijs een toename aan criminaliteit door een verlaging van de drempel om een (ernstig) misdrijf te plegen. Want als een mens het basale respect als mens al verloren heeft voordat hij de misdaad heeft begaan dan heeft hij niets meer te verliezen en zal hij de misdaad sneller daadwerkelijk begaan. Zie ook het verhaal van postbode Gert Postel Verenigde Naties: discriminatie op basis van psychiatrische diagnoses moet stoppen! TBS moet aan banden. Netwerk reportage: Prominente advocaten in Nederland bepleiten afschaf TBS Tweede Kamer in beraad over mogelijke afschaf psychiatrisch TBS systeem De Verenigde Naties toont haar ware aard: dwangopname en TBS op basis van wetenschappelijk dubieuze psychiatrische diagnoses moeten worden verboden. Psychiatrische etiketten zijn wetenschappelijk ondeugdelijk en het is dan ook een ernstige misdaad tegen de menselijkheid om mensen op basis van zo’n etiket van hun vrijheid te beroven en zonder instemming aan intens schadelijke behandelingen te onderwerpen. Het gaat de Verenigde Naties om mensen die puur op basis van de natte vinger van een psychiater worden vervolgd om veronderstelde psychiatrische ziekten. Ziekten die in de wetenschap zeer omstreden zijn, en die niet eens meetbaar zijn. Daarbij is er geen enkel wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat mensen met psychische problemen gevaarlijker zijn dan mensen die verondersteld geen psychisch probleem hebben. Het is dus pure discriminatie op basis van ondeugdelijke gronden om mensen selectief aan zwaardere straffen te onderwerpen dan een ander. Studie bewijst: Een psychisch probleem mag geen beweegreden zijn om iemand een zwaardere straf te geven dan een ander. Dit is in ons aller belang. Zie ook: TBS: ‘Voor criminelen’, door criminelen – Kwakzalvers beslissen over levenslang.

  HELP MIJ ZAADDONOR ZIJN.WAAROM MOET IK ALLES NORMAAL VINDEN, WAT NIET NORMAAL IS? WAAROM MOET ALLES HIER EXTREEM ZWAAR, MOEILIJK EN ONMENSELIJK? ONGEDIERTE OP CELLEN. EXTREEM DUUR: BELLEN, BOODSCHAPPEN DOEN. WIL MOBIEL BEREIKBAAR ZIJN OP CEL. WAAROM MOET IK DE DUPE ZIJN, VAN HET FEIT DAT TBS-KAMPEN DICHT GAAN/VERANDEREN?=CHAOS, ONZEKERHEDEN, PERSONEELSGEBREK, PROGRAMMAUITVAL, ONDUIDELIJKHEDEN, ENZ…… BEN ’N MENS, GEEN TBS’ER.WAAROM MOET IK OM DEMONISERING/WAT ANDEREN DOEN, VAST ZITTEN? DREIGEN (VERBAAL+SCHRIFTELIJK) MET LONGSTAY. HET STIKT ER VAN DE (GEKLEURDE) ÜNTERMENSCHEN. WANNEER STOPT MIJN TBS MET TERREUR VAN OVERHEIDSWEGE? OP VIEZE MATRASSEN/KUSSENS GEPROPT IN ISOLEERCELLEN.WATER UIT OP CELLEN. HEB LIEFDE/(LICHAMELIJKE) INTIMITEIT NODIG.NA’T NIET ZELF AANGEVEN VAN 1 MINUUT OVER UUR BEZOEKTIJD, DE KEER ER OP MAAR ½ UUR BEZOEK. M’N TBS EINDELOOS MET 2 JAAR VERLENGD, OMDAT IK MISSCHIEN, EVENTUEEL, ER IS’N KANS, OOIT, GEVAARLIJK ZOU KUNNEN ZIJN. MIJ WERD ALTIJD GELEERD, JUSTITIE = ZONDER AANZIENS DES PERSOONS, KENNELIJK NIET, ALS JE GEK WORDT VERKLAARD, DAN MAG ÁLLES. TBS : UITGELEVERD ZIJN AAN MARTELINSTITUTEN, WAAR ZE MET JE DOEN WAT ZE WILLEN. JARENLANG ONNODIG DURE TBS-WA-VERZEKERING BETAALD, OMDAT ZE ME GEEN VERLOF GUNDEN. HAD EEN VOLGEND VERLOF MET OMA GEPLAND, INEENS GEEN VERLOF MEER, OMA NOOIT MEER GEZIEN (OVERLEDEN) TIJDENS BOPZ : IBS DOOR ANTI-DEPRESSIVA (AGRESSIEF DOOR) OP M’N 15E , WEKEN ISOLEERCEL, DWANGGIF, ETC…. WORDT GEMARTELD, FYSIEK , MENTAAL, ÉN ZE DOEN OF ER NIKS AAN DE HAND IS. WIL (ONLINE) ZAKEN DOEN. GEEN VRIJE ARTSEN-KEUZE. WIL RIJEXAMENS + OPLEIDINGEN VERGOED (VOLGENS ‘KLINIEK’ REGELS) DE MEEST BASALE MENSENRECHTEN WORDEN MET VOETEN GETREDEN. WIL EEN BLANK EUROPA ÉN KLINIEK. ZONDER LINKS TUIG, HOMO’S, JODEN, JEHOVA’S, ISLAM, SLAVISCHE BEEST-MENSCH, ZIGEUNERS, ENZ… SLECHT DOUCHE (KUTSTRAALTJES) ALS VEE VERVOERT = IN BUSJE, MET MEERDERE IN MINIHOKJE MET TRALIES, IN HERRIE, WAAR JE NIET KAN BEWEGEN. ZONDER ETEN EN DRINKEN. PERSONEEL JAT ONGESTRAFT VAN ALLES UIT CEL. IEDEREEN WEET DAT TBS PURE WAANZIN IS, WAAROM DOEN ZE HET DAN TOCH? ÁLTIJD VROEG WAKKER DOOR GROEPSHERRIE. ALS IK NIET WAKKER LIG VAN CEL KABAAL, DAN WEL VAN ÁLLE TBS-ELLENDE ÉN/ÓF NACHTMERRIES. WIL ÁLLÉÉN BEGELEID/VERWEND WORDEN DOOR LIEVE, MOOIE, JONGE, ARISCHE DAMES. IN ’N KOOI LUCHTEN. ‘BEHANDELING’ GEBASEERD OP = DREIGEN, DWINGEN, AFPERSEN, MISHANDELEN, FOLTEREN, STRAFFEN, KLEINEREN, ENZ…… MAG ME NIET AFSLUITEN VAN TERREUR-OMGEVING + BEULEN. IN ISOLEERCELLEN GEPROPT ZONDER MATRAS + DEKENS. IJSKOUDE /SNIKHETE CELLEN. BEZOEK ZOMAAR AFGEBROKEN, WORDT ALS ’N HOND BEHANDELD, EN DAN EISEN ZE RESPECT. ZE WILLEN DAT JE ’N PSYCHOPAAT BENT, DAT JE ÁLLES NORMAAL VIND, GEVOELLOOS. IN NAAM VAN ORDE EN VEILIGHEID (NIET VOOR MIJ) MAG ÁLLES. TERREURBEWIND, MIDDELEN/MAATREGELEN. WIL SUPERFOODS VERSTREKT KRIJGEN. MAG PLAATSEN DELICT NIET ONTWIJKEN = GEEFT STRESS, PIJN, = TRAUMATISCH. LIG WAKKER/WORDT ZIEK VAN KOU DOOR CELRAAM. DOEN ZE NIKS TEGEN. KRIJG GEREGELD ETEN/DRINKEN OVER DE DATUM. ZE KIJKEN 24 UUR PER DAG, 7 DAGEN PER WEEK, JAAR NA JAAR, HOE ZE MIJ KUNNEN STRAFFEN. WAAROM MOET IK HIER’N GETERRORISEERD LEVEN LIJDEN? PUBLICEER DEZE BRIEF (ONLINE) BIJ ASIELZOEKERS, JIHADGANGERS, PEDO’S, ENZ…. KIJKEN ZE WAAR ZE GAAN WONEN, WAT VOOR HUIS ZE KRIJGEN. IK MAG NIET EENS ERGENS WONEN. ER WORDT LICHAMELIJK + GEESTELIJK OVER MIJ HEEN GEWALST, EN IK MOET ÁLLES MAAR LATEN GEBEUREN, ’T BEHANDELING VINDEN, DANKJEWEL ZEGGEN. VOEL MIJ NIKS MEER, DAN ’N BEEST IN ’N KOOI. MIJN TERRORISTEN ZEGGEN TEGEN MIJ DOE NORMAAL. ZORG VOOR (ONLINE) CROWDFUNDING VOOR ALLE STAATSTERREUR TEGEN MIJ. CELCONTROLES: ’N KRASJE = DAG ISOLEER, VAN ALLES GEJAT, STUK, WEG, BENDE, GEEN PRIVACY (ÁLLES OVERHOOP) ENZ… WIL NET ALS DE JODEN, GELD + HULP VOOR MIJN KAMPSYNDROOM. HET = , JE DOET ’T, NOOIT GOED. WAT ZE MIJ ÁLLEMAAL AANDOEN = CRIMINEEL, EN DAN ZEGGEN ZE DAT IK NIET STOUT MAG ZIJN. WIL NAAR ’N DUITS KUUROORD VOOR TBS-HERSTEL. BEN SLAAF VAN ’T TBS-SYSTEEM. KRIJG VERROT, BESCHIMMELD, ETEN. ZIT ALS ’N BEEST IN ’N HOK OP MIJN BEUL TE WACHTEN, WANNEER IK ‘N ½ UURTJE WORDT UITGELATEN. IK MOET DIT, IK MOET DAT, IK MOET ÁLLEEN MAAR. ÓÓK OM ÁLLES BEDELEN, SMEKEN. WATER OP CEL AFGESLOTEN. 90% VREEMD PERSONEEL,NOG MEER MENINGEN WAAR IK DE DUPE VAN BEN. ISOLEERCEL WETENSCHAPPLIJK BEWEZEN : ISOLEERCEL SLECHT, OOK KORT EVENALS GIFINJECTIES : PSYCHOTISCH DOOR,IMPOTEND,KORTER LEVEN, ENZ..OM VAN ALLES EN NOG WAT STRAF,GEEN VERLOF. BESLISSEN HÉÉL MAKKELIJK, OVER VAN ALLES, OVER MIJN LEVEN. WIL GEBITSRENOVATIE + WITTE TANDEN IN TANDHEELKUNDIGE KLINIEK. NEUSCORRECTIE BIJ DE PLASTISCH – CHIRURG. WIL OOK UIT TBS HEL – MESDAG. DEMOCRATISCHE RECHTSTAAT ? ZE SLUITEN JE ONBEPERKT OP. GEEN LEVEN, OVERLEVEN. WACHT NOG STEEDS OP DE VERVOLGING VAN O.A. : MIJN KOPSCHOPPER (DAARDOOR OOK LUCHT UIT OOGKAS) BEZEMMISHANDELAAR, GIFSPUITERS, OOG-MISHANDELAARS, AFPERSERS, TERRORISTEN, MESBEDREIGERS, ENZ… TOEN IK WEERLOOS OP DE GROND LAG, OOG TEGEN GROND GESLAGEN, GEVREVEN: KRAS OP OOGLID, BEBLOED OOG, BONT EN BLAUW. NU BLIJVEND LAST VAN FLOATERS. TBS = GEDWONGEN ONZIN,GEZEUR ÉN ELLENDE. MOET OM ELK PLASJE BELLEN ± 8X PER DAG ’N KWARTIER BEZIG MET NAAR BINNEN / BUITEN GAAN. JE WORD TOT 10E RANGSBURGER GEDEGRADEERD. GEEN FRUIT VAN / OP DE AFDELING. TBS = EINDELOOS WACHTEN, VERVELEN, FRUSTREREN. WIL’N OPBLAASPOP + (NEP) VAGINA. GEEN BLANKE / ARISCHE RECHTERS / OFFICIEREN. INHUMANE BEZOEK MOGELIJKHEDEN VOOR KINDEREN. TALLOZE INSPECTIES, CONTROLES, FOUILLERINGEN. WIL MEERDERE VILLA’S WERELDWIJD IN O.A. DE VS MET RASSEN SCHEIDING, ZUID-AFRIKA MET APARTHEID + OVERAL WAAR BLANKEN HET GOED HEBBEN/AAN DE MACHT ZIJN. MET PORCHE, JACHT, DIERENTUIN, EIGEN KERNMACHT / LEGER. EIGEN PERSONEEL: KOKS, VOOR ONDERHOUD, ALS SEKSSLAAF, VOOR DE BEVEILIGING, PILOOT, CHAUFFEUR, KAPITEIN, ETC…, ÁLLE HI-TECH: SNUFJES, COMPUTERS, BEVEILIGING, ETC…, PRIVE EILAND, LANDERIJEN, PRIVE STRAND, PRIVE ARTS/TOPZORG, EIGEN SPORTSCHOOL, MOTOR, JETSKI, MOUNTAINBIKE, ZWEMBAD, TENNISBAAN, (SEKS) FEESTJES, HELICOPTER, PRIVEJET, 100 MILJARD EURO, JACUZZI, (ARNO – BREKER) KUNST, BODYGUARDS. FUNGEER ALS PROEFKONIJN TUSSEN GEVAARLIJKE GEKKEN, OF HUN ANDEREN NIKS AANDOEN. ANDERHALFJAAR IN ’N GEVANGENIS GEWACHT, OP ‘N PLEK IN EEN TBS-‘KLINIEK’, WAAR DE ELLENDE PAS ECHT BEGON. BEDREIGING MET MES. BIJ IEDERE AANGIFTE, ’N JAAR GEEN VERLOF. ZE MAKEN JE GEK VAN ELLENDE, DOE JE IETS GEKS, ZIE JE WEL, HIJ IS GEK. GEDWONGEN GEWEKT, GESTOORD, OP CEL. LIG DAGELIJKS WAKKER VAN AAN CELDEUR GETREK DOOR ‘BEVEILIGERS’. ZIE OM MIJ HEEN TALLOZE (KINDER)VERKRACHTERS, MOORDENAARS VRIJKOMEN (WAT WEL OF NIET GOED GAAT) ZWARE DELICTEN = ZO VRIJ, LICHTE OVERTREDINGEN = ONEINDIG VAST. 24/7, ʼT HÉLE JAAR DOOR, KIJKEN ZE HOE MIJ TE STRAFFEN/VERVOLGEN. VAN JONGS AF AAN AL GIF IN MIJN LIJF DOOR PSYCHIATERS. KAN MIJ NIET VERWEREN TEGEN ÁLLE CRIMINELE THEORIËN. OP MIJN 15E AFGEVOERD MIDDELS IBS / RM, NA ‘MEDICATIE’ VAN PSYCHIATERS, WAARDOOR GEFLIPT / MANISCH. DAAR WEKEN ISOLEERCELLEN, GIF, ETC… HONGER EN DORST LIJDEN. DENK ELKE DAG WEER, DIT IS TE BIZAR / ERG (MIJN LEVEN) BLIJKT HET STEEDS WEER, NOG ERGER DAN DE ERGSTE HORRORFILM. VOEL ME ENKEL OPGEJAAGD WILD. SPELEN VOOR GOD: HUN DENKEN / DOEN IS ` DE WAARHEID`. ZOVEEL BAGGER OVER JE HEEN: VOEL JE GEEN MENS MEER. BIJ ÉLKE VERHUIZING, VAN ALLES STUK / KWIJT. ÁLLES MEGA BUREAUCRATISCH / VOLGENS REGELS (VOOR MIJ) BEN SLACHTOFFER VAN HET (TBS) SYSTEEM. LOOP HIER LETTERLIJK TEGEN DE MUUR = VAN BETON NAAR BETON, GEEN NATUUR. CELVREDEBREUK. WIL GRATIS SOA – VRIJE HOEREN. KRIJG OP TRANSPORT GEEN GORDEL OM. KAN NIET GENOEG WASSEN. HEB LEBENSRAUM NODIG. WISSEN DE CAMERABEELDEN VAN MIJN MISHANDELINGEN. WIL SM-RUIMTES, MOUNTAINBIKEN, LIEVE, MOOIE, JONGE, ARISCHE BEZOEKVRIJWILLIGSTERS. NIET-ARISCHE ‘BEHANDELAARS’ (SADISTEN). WORDT OM ‘GEKTE’ BUITEN DE ‘RECHT’ STAAT / ‘T SYSTEEM GEPLAATST. WANNEER STOPT OPSLUITEN, ONTMENSELIJKEN, MARTELEN, MISHANDELEN, ETC . . . . . ? WIL WERELDWIJD MEESTRIJDEN, MET RECHTSE, BLANKE MILITIES! ALLES WAT MIJ OVERKOMT, WORDT GEBAGGATALISEERD. ALLES WAT IK DOE, WORDT GEDRAMATISEERD. STRALINGSSCHADE DOOR O.A. ELECTRONICA, PORTOFOONS, ELECTROCUTIEDRAAD, ETC………. SLACHTOFFER VAN ZEDENMISDRIJVEN.

  Kan me niet fatsoenlijk wassen (+ wasgoed). Waarom zit ik alvast vast, voor iets, wat ik misschien ooit zou kunnen gaan doen.

  Moet me laten: mishandelen, bedreigen, misbruiken, enz … doe ik iets terug, word ik vervolgd.

  Weigeren (oog) arts bezoek.

  Gebruiken verlof enkel als chantagemiddel om je onder de duim te houden (valse hoop). Onzin/onwaarheden in dossier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *