Voorbeeldteksten op de achterkant van een envelop

Voorbeeld 1:

Is deze post niet voor u?

Dan ging er iets mis. Als u deze evelop naar ons terugstuurt, zorgen wij ervoor dat deze gegevens worden verwerkt. Schrijf op de voorkant ‘retour afzender’ en doe hem op de post. Een postzegel is niet nodig.

Waarom wilt u dit terugsturen?

 • Ik ben degene niet waarvoor deze post is bestemd.
 • De bewoner is overleden.
 • Hij / zij is verhuisd naar:
  Straat: __________________________________
  Huisnummer:  __________________________
  Postcode:  ______________________________
  Woonplaats:  ___________________________

Voorbeeld 2:

Is deze post niet voor u bestemd?

Dan vragen wij u om de onderstaande gegevens in te vullen en de envelop terug te sturen.

Vermeld op de voorzijde van de envelop ‘retour afzender’. Een postzegel is niet nodig.

 • Geadresseerde is onbekend op dit adres.
 • Geadresseerde is overleden.
 • Geadresseerde isverhuisd naar:
  Straat: __________________________________
  Huisnummer:  __________________________
  Postcode:  ______________________________
  Woonplaats:  ___________________________

Bedankt voor uw medewerking.

‘De verwijzing naar dit adres bestaat niet (meer)’ in het Engels

Nederlands: De verwijzing naar dit adres bestaat niet (meer).

English: The address used does not exist.

————-

Nederlands: de laatst gebruikte pagina zit onder de “terug” knop van uw browser.

English: click the “back” button to restore to the previous page.

————-

Nederlands: of ga naar de beginpagina van de site.

English: or go to the homepage.

Wat is een beschouwing?

Wat is een beschouwing eigenlijk?

Een beschouwing is een tekst waarvan het doel is om de lezer kennis te laten maken met verschillende meningen. Hier gaat het erom wat de schrijver vindt.

Bij een beschouwing wil de schrijver niet iemand overtuigen van zijn mening. De mening moet wel goed onderbouwd worden.

Bij een beschouwing hoort een voor en tegen structuur:

1. Inleiding: introductie van het onderwerp.

2. Kern: uitwerking (verschillende standpunten, interpretaties, verklaringen, oplossingen, argumenten, voor‐ en nadelen).

3. Slot: conclusie.

(http://www.alfabetisch.com/wat-is-een-beschouwing/)