Voorbeeldtekst: Accepteer voorwaarden

Accepteer voorwaarden:

Alfabetisch.Com neemt privacy zeer serieus en zal jouw aangeleverde gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Je kunt het privacy reglement van Alfabetisch.Com terugvinden op onze website en/of bij ons opvragen. We raden je aan dit Privacy Reglement aandachtig door te nemen.

Ik ga akkoord:*

Ik geef toestemming om mijn gegevens voor 12 maanden te bewaren: *

Alfabetisch.Com verzamelt als verantwoordelijke in de zin van de AVG, de door jou verstrekte persoonlijke gegevens en gebruikt deze om de sollicitatie te verwerken en jou te koppelen aan één of meerdere vacatures. We bewaren je gegevens in onze database tot vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Alleen als je ons daarvoor toestemming geeft bewaren wij je gegevens tot 12 maanden na de beëindiging van de procedure. Je kan Alfabetisch.Com op elk moment verzoeken jouw gegevens te verwijderen of de toestemming in te trekken. Meer informatie vind je in het Alfabetisch.Com Privacy Statement.

Kosten griffierecht rechtbank

Als u een procedure bij de rechter start, moet u griffierechten betalen. U moet dit aan het begin van de procedure betalen.
Bij een bestuursrechtelijke zaak krijgt u uw geld meestal terug als u de zaak wint.
Als een civiele rechtszaak gevoerd wordt bij de kantonrechter, dan betaalt alleen de eiser griffierecht. Bij de rechtbank en hogere instanties betaalt de gedaagde ook griffierecht.

Griffierecht kanton
Bij een kantonzaak betaalt alleen degene die het proces start (eiser of verzoeker) griffierecht. De partij die zich verdedigt (gedaagde of verweerder) betaalt geen griffierechten. Tarieven:

https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Kosten-rechtszaak/Griffierecht/Paginas/Griffierecht-kanton.aspx

Griffierecht civiel
In civiele zaken bij de rechtbank (dit zijn handelszaken, kort geding zaken (niet kanton), familiezaken en insolventiezaken) betaalt zowel de partij die de rechtszaak start (eiser of verzoeker) als de partij die zich verdedigt (gedaagde of verweerder) griffierecht. Tarieven:

https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Kosten-rechtszaak/Griffierecht/Paginas/Griffierecht-civiel.aspx

Griffierecht bestuursrecht

Tarieven:
https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Kosten-rechtszaak/Griffierecht/Paginas/Griffierecht-bestuursrecht.aspx

Griffierecht hoger beroep:
Gerechtshof:
https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Kosten-rechtszaak/Griffierecht/Paginas/Griffierecht-gerechtshof.aspx
CRvB:
https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Kosten-rechtszaak/Griffierecht/Paginas/Griffierecht-CRvB.aspx
CBb:
https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Kosten-rechtszaak/Griffierecht/Paginas/Griffierecht-CBb.aspx
Raad van State:
https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Kosten-rechtszaak/Griffierecht/Paginas/Griffierecht-Raad-van-State.aspx

Griffierecht cassatie en herziening:
Hoge Raad der Nederlanden:
https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Kosten-rechtszaak/Griffierecht/Paginas/Griffierecht-Hoge-Raad.aspx

Wanneer is een advocaat verplicht?

Wanneer is een advocaat verplicht?

Of een advocaat verplicht is, hangt af van de situatie.

Civiele procedure
Als de civiele procedure bij het kantongerecht loopt, hoeft u geen advocaat in te schakelen. Bij alle andere civiele procedures moet u wel een advocaat inschakelen. Bijvoorbeeld bij de rechtbank of het gerechtshof.

Strafrechtelijke procedure
Als u verdachte bent in een strafzaak, is een advocaat inschakelen geen verplichting.

Bestuursrechtelijke procedure
Bij bestuursrechtelijke zaken is een advocaat niet verplicht. Dit geldt ook voor hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Kort geding
Als u zelf een kort geding start, is een advocaat verplicht. De gedaagde in het kort geding hoeft echter geen advocaat in te schakelen.

Advocaat altijd toegestaan
Ook als een advocaat inschakelen geen verplichting is, heeft u altijd het recht een advocaat in te schakelen. Soms is het verstandig om dit wel te doen.

Afschrijfdatum creditcard ING 2020

Afschrijfdatum creditcard ING 2020

Op welke datums schrijft ING de aflossing op je creditcard af?

Maandelijks schrijft ING de aflossing op je creditcard automatisch af van je Betaalrekening. De ING doet de afschrijving voor de Creditcard op de 5e van de maand. Heeft u een Platinumcard? Dan doet de ING dat op de 6e van de maand. Als deze datum op een zaterdag, zondag, maandag of feestdag valt, dan schrijft de ING de volgende werkdag af.

Afschrijfdatums 2020:

 • maandag 6 januari 2020
 • woensdag 5 februari 2020
 • donderdag 5 maart 2020
 • maandag 6 april 2020
 • woensdag 6 mei 2020
 • vrijdag 5 juni 2020
 • maandag 6 juli 2020
 • woensdag 5 augustus 2020
 • maandag 7 september 2020
 • maandag 5 oktober 2020
 • donderdag 5 november 2020
 • maandag 7 december 2020

Wat kost mediation?

Wat kost mediation?

Uurtarieven
De kosten verschillen per mediator. Mediators hanteren verschillende uurtarieven. Meestal is dat ongeveer € 180,- per uur (inclusief btw). Er zijn mediators die een instaptarief hanteren. Het instaptarief van € 75,- per partij (exclusief btw) geldt voor het eerste gesprek, met een maximum van twee uur.

Het aantal gesprekken
Het aantal gesprekken dat nodig is, hangt af van hoe snel u en de andere partij(en) het eens kunnen worden. Gemiddeld duurt mediation tussen de 2 en 8 uur, verdeeld over een aantal gesprekken.

Verdeling kosten
De partijen zijn samen verantwoordelijk voor het betalen van de mediator. Vaak betalen beide partijen allebei de helft van de kosten. Maar de partijen kunnen andere afspraken maken over de verdeling.

Tegemoetkoming in kosten mediator
Als u beneden een bepaalde inkomensgrens valt, komt u in aanmerking voor een bijdrage in de kosten voor mediation. Dit betekent dat de overheid een deel van de kosten van de mediator betaalt. Hoeveel dat is, hangt af van het inkomen van u en uw partner en het vermogen dat u bezit. U kunt de bijdrage niet zelf aanvragen. Dit doet de mediator voor u bij de Raad voor Rechtsbijstand. Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, krijg je misschien een (beperkte) vergoeding via je rechtsbijstandverzekering.