Afstandsonderwijs

 • NHA
  – De Nationale Handelsacademie BV (NHA).
 • LOI
  – Leidse Onderwijsinstellingen. Het hoofdkantoor is gevestigd te Leiderdorp.
 • Laudius
  – een aanbieder van thuisstudies in Nederland.
 • Open Universiteit
  – Een universiteit in Nederland en Vlaanderen. De OU richt zich op deeltijdonderwijs voor volwassenen.
 • NTI
  – Het Nederlands Talen Instituut (NTI), gevestigd in Leiden.

Je mag niet meer roken op het schoolplein

Roken op schoolpleinen vanaf augustus 2020 verboden

Vanaf het begin van het volgende schooljaar mag er niet meer worden gerookt op het schoolplein. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De maatregel geldt voor basisscholen, middelbare scholen, mbo- en hbo-instellingen en universiteiten.

Studielening van de overheid

 • Hoeveel een student maximaal kan lenen?
  In het hoger onderwijs kun je onder het leenstelsel maximaal 1.056,05 euro per maand lenen. Dit bedrag is inclusief collegegeldkrediet. Het bedrag dat je ontvangt uit een aanvullende beurs wordt daarvan afgetrokken.
 • Hoe lang een student kan lenen?
  Je kunt onder het leenstelsel maximaal 7 jaar lenen; indien je een tweejarige master doet, krijg je een jaar extra.
 • Hoe hoog de rente van een studielening is?
  Momenteel is de rente 0%; dit kan in de toekomst hoger worden.

Studieschuld aflossen

 • Wanneer iemand moet beginnen met aflossen van de studielening?
  Je begint met aflossen twee jaar na je afstuderen.
 • Hoe berekend wordt hoeveel iemand maandelijks moet aflossen?
  Er wordt rekening gehouden met je inkomen en dat van je eventuele partner bij het vaststellen van het bedrag dat maandelijks moet worden afgelost. Je betaalt daardoor nooit meer dan je op basis van dit inkomen kunt dragen, ongeacht het geleende bedrag.
 • In hoeveel jaar iemand de studieschuld moet aflossen?
  Onder het leenstelsel kun je je studieschuld afbetalen in 35 jaar; onder het oude stelsel was dat 15 jaar.
 • Wanneer een studieschuld wordt kwijtgescholden?
  Het bedrag dat je maandelijks terugbetaalt, is afhankelijk van je inkomen en dat van je eventuele partner. Kun je niet alles terugbetalen binnen 35 jaar, dan vervalt de restantschuld.
 • Hoe een studieschuld wordt meegewogen bij een hypotheekaanvraag?
  Onder het leenstelsel wordt 0,45 procent van je totale schuld aan het eind van je studie meegeteld als een maandelijkse financiële verplichting, waardoor het maximale hypotheekbedrag dat je kunt krijgen lager uitvalt; in het oude stelsel was dit 0,75 procent.

Studenten OV-chipkaart

Een studenten OV-chipkaart is een OV-chipkaart met het studentenreisproduct dat studenten ontvangen wanneer ze recht hebben op studiefinanciering.

 • Hoe lang een student recht heeft op een ov-kaart?

Doe je mbo niveau 3 of 4, dan krijg je maximaal 7 jaar een ov-kaart. Je begint opnieuw te tellen als je naar het hoger onderwijs gaat. Voor hbo of universiteit heb je recht op een ov-kaart voor de nominale duur van je studie + 1 jaar (meestal is dit 5 jaar).

 • Wanneer een student de ov-kaart moet terugbetalen?

Voor mbo niveau 3 of 4 en voor het hoger onderwijs wordt de ov-kaart een gift als je binnen 10 jaar je diploma haalt. Tot dan is het studentenreisproduct een lening (€ 95,51 per maand in 2019). Haal je binnen 10 jaar geen diploma, dan moet je de ov-lening terugbetalen.

Aanvullende beurs

 • wanneer een student een aanvullende beurs kan krijgen?

Als je ouders weinig of niet kunnen meebetalen aan je studie, heb je misschien recht op een aanvullende beurs. De aanvullende beurs hangt onder andere af van het inkomen van je ouders en het aantal broers of zussen.

 • Hoeveel aanvullende beurs een student maximaal kan krijgen?

Onder het leenstelsel is de maximale aanvullende beurs € 396,39.

 • hoe lang een student recht heeft op een aanvullende beurs?

De aanvullende beurs voor hbo of universiteit krijg je voor de officiële duur van je studie, meestal is dit 4 jaar, soms 5 jaar.

 • wanneer een student de aanvullende beurs moet terugbetalen?

De aanvullende beurs is een prestatiebeurs en wordt een gift zodra je binnen 10 jaar een diploma behaalt voor hbo of universiteit.

Onderwijs