Stichting kinderhulp

 • Stichting Zwerfjongeren Nederland – SZN is de landelijke belangenbehartiger van zwerfjongeren. Hun hoofddoel is: de situatie van dak- en thuisloze jongeren blijvend te verbeteren.

 • Stichting Leergeld – Deze stichting richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

 • Stichting Kinderhulp Ghana – Stichting Kinderhulp Ghana zet zich in voor kansarme kinderen in Nsoatre, een gebied in de aan Ivoorkust grenzende provincie Brong-Ahafo in Ghana, West Afrika.
 • Defence for Children – Defence for Children komt op voor kinderrechten van alle kinderen in zowel het binnen- als het buitenland. Via hun Kinderrechtenhelpdesk verlenen ze juridische steun aan kinderen wiens rechten geschonden dreigen te worden.

Vluchtelingenhulp

Vluchtelingenhulp

  • VluchtelingenWerk Nederland – VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, van binnenkomst t/m de integratie in de samenleving.
  • Stichting Koppeling – De Stichting Koppeling is op 28 april 1997 opgericht. De Stichting voert de regeling uit voor de vergoeding van de kosten van noodzakelijke medische hulp aan vreemdelingen die niet voor ziektekosten verzekerd zijn, omdat men hiervan is uitgesloten. De taken van de Stichting Koppeling worden na aanvaarding van het wetsvoorstel per 1 januari 2009 overgedragen aan het CVZ. Het CVZ is sinds 1 april 2014 van naam veranderd naar Zorginstituut Nederland.
  • Stichting Vluchteling – Stichting Vluchteling (Netherlands Refugee Foundation) richt zich primair op het verlenen van (nood)hulp in de regio. Bij acute nood zorgen ze voor directe hulp.
  • Stichting Bootvluchteling – Stichting Bootvluchteling biedt concrete, praktische hulp aan wanhopige en kwetsbare mensen in vluchtelingenkampen in Griekenland.
  • Stichting Hoop voor Vluchtelingen – Stichting Hoop voor Vluchtelingen richt zich op Arabisch sprekende vluchtelingen in Nederland die in een isolement dreigen te raken.
  • Vluchtelingen in de Knel – Een non-profit organisatie die zich sterk maakt voor de basisrechten van (afgewezen) vluchtelingen, vanuit de vaste overtuiging dat ieder mens bestaansrecht heeft.
  • Stichting Gave – Gave is een interkerkelijke organisatie. Gave maakt kerken en christenen bewust van de bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen en Gods liefde te delen.