Voorbeeldbrief – 18-04-2019

Beste (Naam),

Zoals afgesproken, stuur ik je hierbij een berichtje over de Sdu Wettenbundel.

Ik heb mijn Sdu Wettenbundel even opengeslagen. De Sdu Wettenbundel (Sdu Blauwe VNW), bevat alle wet- en regelgeving op het gebied van staats- en bestuursrecht, burgerlijk (proces)recht en straf(proces)recht, dus ook de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Ik stel het op prijs dat je gelijke aandacht aan beide wettenbundels hebt gegeven.

Ik wens je nog een fijne en gezegend Pasen toe.

Met vriendelijke groet,

(Naam)

Porno

Bekende stichtingen

  • Anne Frank Stichting – Een stichting die is opgericht om het Anne Frank Huis te behouden. de belangrijkste doelstellingen: Het beheer van het Anne Frank Huis en het uitdragen van het levensverhaal en de idealen van Anne Frank.
  • Stichting KijkOnderzoek (SKO) – Een Nederlandse stichting die verantwoordelijk is voor aanpassingen en innovaties in de methode van het kijkonderzoek en de controle en rapportering van de kijkcijfers.
  • Stichting Reprorecht – Stichting Reprorecht is een auteursrechtenorganisatie. De stichting behartigt de belangen van auteurs en uitgevers door de auteursvergoedingen te innen.
Gezondheid en zorg:
  • Maag Lever Darm Stichting – De Maag Lever Darm Stichting staat achter buikpatiënten: door het geven van voorlichting en het faciliteren van onderzoek.
  • Stichting Borderline -Stichting Borderline behartigt de belangen van mensen met een borderline (kenmerken) die streeft naar positieverbetering van mensen met borderline en hun omstanders.
  • Hulphond Nederland – Hulphond Nederland helpt mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag door de inzet van een hulphond. Een hulphond voorkomt isolement en biedt nieuw perspectief.
  • Stichting Pandora – Stichting Pandora zet zich in voor iedereen die psychische problemen heeft of heeft gehad.
  • Nederlandse Transplantatie Stichting – De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) beheert de wachtlijst voor orgaantransplantatie en wijst organen en weefsels toe aan ontvangers.
  • Osteoporose Stichting – De Osteoporose Stichting heeft als doel bekendheid geven over de oorzaak, preventie en behandeling van botontkalking.
Natuur & Milieu:
  • Stichting AAP – Stichting AAP is een organisatie die opvang biedt aan apen en andere exotische zoogdieren uit Europa.