‘De verwijzing naar dit adres bestaat niet (meer)’ in het Engels

Nederlands: De verwijzing naar dit adres bestaat niet (meer).

English: The address used does not exist.

————-

Nederlands: de laatst gebruikte pagina zit onder de “terug” knop van uw browser.

English: click the “back” button to restore to the previous page.

————-

Nederlands: of ga naar de beginpagina van de site.

English: or go to the homepage.

Wat is een beschouwing?

Wat is een beschouwing eigenlijk?

Een beschouwing is een tekst waarvan het doel is om de lezer kennis te laten maken met verschillende meningen. Hier gaat het erom wat de schrijver vindt.

Bij een beschouwing wil de schrijver niet iemand overtuigen van zijn mening. De mening moet wel goed onderbouwd worden.

Bij een beschouwing hoort een voor en tegen structuur:

1. Inleiding: introductie van het onderwerp.

2. Kern: uitwerking (verschillende standpunten, interpretaties, verklaringen, oplossingen, argumenten, voor‐ en nadelen).

3. Slot: conclusie.

(http://www.alfabetisch.com/wat-is-een-beschouwing/)

Uitvoeringsorganisaties sociale zekerheid

Er zijn drie uitvoeringsorganisaties in de sociale zekerheid:
– UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen): voert WW, WAO, WIA en Wajong uit.
– SVB (Sociale Verzekeringsbank): voert onder andere de Algemene Nabestaande Wet en de AOW uit.
– Gemeenten (Sociale Diensten): voert onder andere de Participatiewet uit.